I Stavanger: Velkommen til kunnskapsdeling om klima og finans

Velkommen til gratis morgenarrangement med tema Klima som finansiell risiko onsdag 19. april kl.  08:00-10:00 i hovedkontoret til SpareBank 1 SR-Bank, Bjergsted Terrasse 1 i Stavanger. Frokost serveres fra kl. 07.30. Begrenset antall plasser.

Mer om tema: Klimapolitikk, teknologiske kvantesprang og klimaendringer vil føre til store endringer på få år. På dette arrangementet spør vi:  

  • Hvordan bør banker, forsikringsselskaper, investorer og fond vurdere klimarisiko?

  • Hvordan er Rogaland utsatt for økonomisk klimarisiko? 

  • I lys av Paris-avtalen, i hvilken grad er det økonomisk trygt å investere langsiktig i petroleumsrelatert virksomhet?

  • Hvilken økonomisk risiko løper staten Norge som ressurseier og som storinvestor i langsiktige olje- og gassprosjekter?

  • Hvilken risiko løper fossile energiselskaper og olje- og/eller kullproduserende land for å bli saksøkt av stater som rammes av ødeleggende klimaendringer? 

  • Hvordan kan kommunene forberede seg på klimarelaterte vannskader?

Innledere og deltagere i samtalepanel er blant andre direktør Kristin Halvorsen (CICERO senter for klimaforskning), konsernsjef Arne Austreid (Sparebank1 SR-Bank), redaktør Anders Bjartnes (Energi og Klima), stortingsrepresentantene Siri A. Meling (H) og Torstein Tvedt Solberg (AP), kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne (Finans Norge), professor Klaus Mohn (UiS) og høyesterettsadvokat Pål W. Lorentzen.

Arrangementet er et samarbeid mellom SpareBank 1 SR-Bank, Finans Norge, Cicero Climate Finance og Norsk Klimastiftelse og er støttet av Finansmarkedsfondet. 

VELKOMMEN! .