Åpent kunnskapsmøte med tema Klima som finansiell risiko

Klimaendringer og klimapolitikk vil forandre både samfunn og økonomi. Strengere klimakrav og ny teknologi kan gi store endringer i etterspørselen etter en rekke produkter og tjenester som risikerer å tape verdi. Endringer i vær og klima kan gi store skader på natur og infrastruktur, i tillegg kan klimaendringer kan gi grunnlag for søksmål mot beslutningstakere i land og selskaper som har ansvar for store klimagassutslipp. Dette blir tema på fire kunnskapstreff Norsk Klimastiftelse arrangerer med støtte fra Finansmarkedsfondet. CICERO og Finans Norge er medarrangører. Meld deg på i dag: