Åpent kunnskapsmøte om klima som finansiell risiko (Bergen)

7. juni inviterer inviterer Norsk Klimastiftelse til åpent kunnskapsmøte i Bergen om klima som finansiell risiko. Møtet arrangeres med støtte fra Finansmarkedsfondet. Finans Norge og Cicero er medarrangører.

TEMA:

Klimaendringer og klimapolitikk vil forandre både samfunn og økonomi. Strengere klimakrav og ny teknologi kan gi store endringer i etterspørselen etter en rekke produkter og tjenester som risikerer å tape verdi. Endringer i vær og klima kan gi store skader på natur og infrastruktur, i tillegg kan klimaendringer kan gi grunnlag for søksmål mot beslutningstakere i land og selskaper som har ansvar for store klimagassutslipp.

Les mer i rapporten Klima som finansiell risiko (Norsk Klimastiftelse, 2017).

INNLEDERE:

Innledere er blant andre Kristin Halvorsen (CICERO senter for klimaforskning), Jens Ulltveit-Moe (Umoe), Idar Kreutzer (Finans Norge), Jan Erik Kjerpeseth (Sparebanken Vest) og Pål W. Lorentzen (Norsk Klimastiftelse).