Grønne innovative anskaffelser – pådriver for regional utvikling?

Velkommen til gratis frokostmøte i regi av Bergen kommune, Innovative anskaffelser og Klimapartnere Hordaland:

Hvordan kan grønne innovative anskaffelser være en pådriver for regional næringsutvikling og innovasjon?

Både det offentlige og private kan ta i bruk egen innkjøpsmuskel for å få fart på det grønne skiftet. I hvilken grad kan man samtidig ha fokus på å benytte denne grønne makten til regional utvikling? Dette ønsker vi å belyse nærmere. Vi inviterer derfor både innkjøpere, forretningsutviklerer, leverandører og andres interesserte til et spennende møte på morgenkvisten i Bergen Rådhus.

Frokostservering fra kl.  08:00

      Program (begynner 08.15)

 • Velkommen Julie Andersland, byråd for klima,kultur og næring – Bergen kommune
 • Grønne & innovative anskaffelser Tore André Sines, prosjektleder – NHO
 • Fossilfri anleggsvirksomhet & plusshus Torbjørn Nævdal, regionsdirektør – Statsbygg
 • I kjølevann av transportrevolusjonen Oddmund Sylta, direktør – Skyss
 • Mulighetsrommet for grønne anskaffelser Uwe Matthäus, spesialrådgiver Bergen kommune
  Pause
 • Ladeløsninger og el-bil muligheter Jan Eskstrand, daglig leder LAD 24
 • Debatt: Grønne anskaffelser, en mulig pådriver for regional utvikling?
  Hilde Indresøvde, leder BTO – Nyskapingsparken,
  Aslak Sverdrup, Lufthavnsdirektør – Bergen lufthavn,
  Inge Døskeland, næringsseksjonen HFK,
  Ordstyrer: Helene Frihammer, Klimapartnere Hordaland


Frokostmøte er et samarbeid mellom Bergen kommune, Innovative anskaffelser og Klimapartnere Hordaland


HJERTELIG VELKOMMEN!