Hvordan halvere utslippene fra norsk transport på 13 år?

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen, Aps finanspolitiker Marianne Marthinsen, Miljøpartiet De Grønnes Rasmus Hansson og Venstres Abid Raja samles på Klimafrokost 11/1 i Oslo for å diskutere hva som skal til for å halvere utslippene fra norsk transport innen 2030.

Klimafrokosten arrangeres av Norsk Klimastiftelse og Norsk elbilforening og du får blant annet høre følgende innledninger:

  • Hvordan skal transportsektoren bidra til å nå 2030-målene v/ statsråd Vidar Helgesen.
  • Hvordan skal tungtransporten nå utslippsmålene? v/ Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges lastebileierforbund.
  • Elbilforeningens topp ti tiltak for å nå delmål om 400.000 elbiler i 2020 v Christina Bu, generalsekretær i Norsk Elbilforeningen.
  • Norsk elbilpolitikk sett fra innsiden av internasjonal bilbransje v Anita Svanes, kommunikasjonssjef Volkswagen Norge.
  • Er det på tide å innføre en «KarbonAvgift til Fordeling» for transportsektoren etter modell fra British Colombia? v/ Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for MDG.
  • Status klimagassutslipp og transportsektoren i Norge v/ Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk Klimastiftelse.

I diskusjonen drøfter vi blant annet:

  • Hvordan når vi målet om at det bare selges nullutslippsbiler etter 2025?
  • Avgifter, subsidier og reguleringer er virkemidler som allerede er i bruk. Hvordan kan disse treffe enda bedre?
  • Hva slags politikk trenger tungtransporten for å redusere egne utslipp?
  • Hvilke konsekvenser bør behovet for kutt i CO2-utslippene få for veiutbyggingen i Norge?

Klimafrokosten er gratis og foregår i lokalet Gerhardsen i 7. etg. på Grand Hotel i Karl Johans Gate 27 i Oslo. Frokostservering starter kl. 07.30, programmet varer fra 08.00 til 09.55.  

Vi takker Kavlifondet for økonomisk støtte til arrangementserien #Klimafrokost.

Velkommen!