#Klimafrokost: Klimapolitikk i Donald Trumps USA

For få uker siden tiltrådte Donald Trump som USAs president. På #Klimafrokost 22.mars i Oslo vil drøfte konsekvenser av Trumps politikk på klima- og energifeltet – både for USA og verden. Vi spør: 

  • Med ny president følger nye mannskaper på alle politikkområder. Hvem er de viktigste personene i amerikansk klima- og energipolitikk nå? Hvor går konfliktene i det republikanske partiet på dette feltet? 
  • USA har i flere år hatt kraftig vekst i solenergi og vindkraft, mens kullforbruket har rast. Vil fornybarsatsingen stoppe opp under Trump, eller styres markedsutviklingen vel så mye av næringslivet og delstatene? Kan Trump skape en amerikansk kullrenesanse? 
  • Hva kan man forvente av USA som produsent og eksportør av olje og gass? 
  • Hvilke rolle vil USA innta i de globale klimaforhandlingene? Trekker USA seg fra Paris-avtalen – og hva skjer da? 
  • Amerikanske klimaforskere har blitt utfordret av Trump-administrasjonen fra dag en. Hva er spesielt med amerikansk klimaforskning og hva står på spill om støtten til store forskningsinstitusjoner og -programmer strupes? 
  • Energi- og sikkerhetspolitikk henger tett sammen. Hva blir virkningene for Europa og Norge når USA bryter fundamentalt med kursen landet har ført siden andre verdenskrig?
  • limafrokosten er gratis og foregår i lokalet Gerhardsen i 7. etg. på Grand Hotel i Karl Johans Gate 27 i Oslo. Frokostservering starter kl. 07.30, programmet varer fra 08.00 til 09.45.

Vi takker Kavlifondet for økonomisk støtte til arrangementserien #Klimafrokost.

Velkommen!