Rådsmøte i Norsk klimastiftelse

Velkommen til rådsmøte i Norsk klimastiftelse onsdag 7. juni. Møtet finner sted på Grand Hotel Terminus i Bergen.

Rådet består av 21 medlemmer fra akademia, næringsliv og offentlige virksomheter. Hvert rådsmedlem kan sende en representant til møtet.

PROGRAM:

14:00: Åpning av rådsmøtet

14:10 Styrets beretning v/styreleder Pål W. Lorentzen

14:30: Tema: Klimapolitikk og omstilling i oljelandet Norge

Innlederninger ved Jens Ulltveit-Moe (konsernsjef, Umoe), Anne Karin Sæther (forfatter) og Idar Kreutzer (adm. direktør i Finans Norge).

Samtale og debatt.

16:00: Avslutning/middag

Etter rådsmøtet – fra kl. 18:00 – arrangerer Norsk Klimastiftelse åpent kunnskapsmøte om klima som finansiell risiko. Møtet arrangeres i samarbeid med Finans Norge, CICERO og Sparebanken Vest.

Programmet avsluttes kl. 20:00.