Rådsmøte i Norsk klimastiftelse

Velkommen til rådsmøte i Norsk klimastiftelse onsdag 7. juni i Bergen. Rådet består av 21 medlemmer fra akademia, næringsliv og offentlige virksomheter. Hvert rådsmedlem kan sende en representant til møtet.

Tema for årets rådsmøte er: Hva må neste Storting vedta for at politikken skal samsvare med målene i Parisavtalen? Blandt innlederne er adm. direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer.

Etter rådsmøtet arrangerer Norsk Klimastiftelse – i samarbeid med Finans Norge og Sparebanken Vest – åpent kunnskapsmøte om klima som finansiell risiko. Vi håper rådets medlemmer blir med på dette møtet også.

PROGRAM:

14:00: Åpning av rådsmøtet

14:30: Tema: Hva må neste Storting vedta for at politikken skal samsvare med målene i Parisavtalen?

16:00: Middag

18:00: Åpent kunnskapsmøte om klima som finansiell risiko.

  • Bakgrunn for møtet er rapporten klima som finansiell risiko
  • Blant innlederne er Kristin Halvorsen (Cicero) og Idar Kreutzer (Finans Norge).

20:00: Slutt