Category Archives: Publikasjoner

Publikasjoner

Håndbok i klimarisiko

Her er konkrete tips til hvordan selskaper, investorer, myndigheter og sivilsamfunn kan adressere klimarisiko.

Klima som finansiell risiko

Klimarisiko må heretter legges til grunn for investeringsbeslutninger og samfunnsplanlegging.

2°C-rapport: – Nullutslipp haster

Nullutslipp haster. Fossil energi må fases ut fra alle sektorer i raskt tempo hvis målene fra Paris-avtalen skal kunne nås.

Pensjonspenger til energiomstilling?

Denne rapporten fra Norsk Klimastiftelse belyser hvordan pensjonskapital kan settes i arbeid for det grønne skiftet.

Lite rom for ny oljeutvinning!

De globale utslippene av CO2 må kuttes med ca. 50 prosent frem mot 2030. Det skriver klimaforsker Eystein Jansen i denne rapporten.

Veien mot fossilfri transport

En fossilfri transportsektor er målet. Hvordan Vestlandet kan komme dit, belyses i denne rapporten.

Rapport: Kinas grønne revolusjon

I denne rapporten spør vi: Hva skjer på klima- og energifeltet i Kina – og hvorfor? Eksperter fra akademia og næringsliv er bidragsytere.

Oljeutvinning i Arktis lovlig?

Er olje- og gassutvinning i Arktis lovlig? Ny rapport fra Klimastiftelsen, skrevet av Beate Sjåfjell og Anita Halvorssen, ser på Norge som case.

Stramme til oljeskatten?

Ny rapport: Er det etter Paris-avtalen på tide å stramme til oljeskatteen og heller øke trykket på å fremme utslippsfrie næringer?

Grå vinter – klima, snø og ski

Hva vil det bety å miste vinter med snø i store deler av Norge? Les mer i denne rapporten skrevet av Hilde Charlotte Solheim.