Category Archives: Publikasjoner

Publikasjoner

Grå vinter – klima, snø og ski

Hva vil det bety å miste vinter med snø i store deler av Norge? Les mer i denne rapporten skrevet av Hilde Charlotte Solheim.

Europas strømrebeller

Hva skjer nar enkeltpersoner går sammen om å skape lokale, bærekraftige energiløsninger? Det er spørsmålet som reises i årets Europarapport.

Det norske oljeskatteregimet

Staten bærer en stor del av den økonomiske risikoen ved oljeprosjekter. Ny rapport setter søkelyset på skatteregimet for petroleumssektoren.

Bok om det grønne skiftet

Nå kan du bestille Anders Bjartnes’ bok «Det grønne skiftet – Stans Norges veddemål mot klimapolitikken»

Hva betyr solenergirevolusjonen?

Ny rapport med analyser og kommentarer om solenergiens rolle som konkurransedyktig energikilde og klimaløsning.

Slik kan Norge gjøre en forskjell

Norsk Klimastiftelse fyller 5 år. I den forbindelse utgir Klimastiftelsen nå rapporten «Slik kan Norge gjøre en forskjell».

Grønn visjon for Vestlandet

Hvordan sikre velferd og velstand og samtidig bidra til å gjøre verden til et bedre sted? Les svarene i denne rapporten.

Fornybarnæringenes drømmeløft

Hvilke ambisjoner har fornybarnæringene frem mot 2050, og hva skal til for å komme dit? Les svarene i denne rapporten.

Ny rapport: Hva vil vi med Statoil?

Klimastiftelsens nye rapport tar for seg Statoils veivalg fremover. Bør selskapet forbli i det fossile eller søke seg mot karbonfrie inntekter?

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk

Jan Bråten, sjeføkonom, har skrevet rapporten «En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk» som Klimastiftelsen nå utgir.