Category Archives: Publikasjoner

Publikasjoner

Ny utgave av 2°C

Her er årets utgave av 2°C – med status fra klimavitenskapen. Hovedtema i år er vann.

Klimapolitikk i krysspress

Klimapolitikk i Krysspress er tittelen på Klimastiftelsens rapport om veien videre for det grønne skiftet i Europa.

2°C Ny Energi

Her er sisteutgave av 2°C, denne gang om status fra energiomstillingen. Magasinet 2°C Ny Energi og gis ut i samarbeid med UIB og NTNU.

Energiewende

Hva skjer egentlig i Tyskland? Det er det store spørsmålet som tas opp i denne rapporten om Energiewende.

Undervurderer solenergi

Det internasjonale energibyrået (IEA) regner med mye høyere kostnader og mye lavere vekst i solenergi enn en rekke andre institusjoner.

Ulovlige investeringer?

Klimastiftelsens nye utredning viser at oljefondets investeringer i selskaper som utvinner olje fra tjæresand i Canada kan være ulovlige.

Europas grønne skifte

Utslippene går ned og energisektoren er i endring, men går det fort nok? Det spørsmålet tas opp i rapporten «Europas grønne skifte».

Den britiske klimaloven

Storbritannia fikk sin klimalov i 2008. I denne rapporten kan du lese hvordan loven kom på plass og hva den har gjort for det britiske samfunnet.

Tre scenarioer for havvind

I notatet «Vindstille, flau vind og frisk bris,» skisseres tre scenarier for offshore vind i Norge.