Det norske oljeskatteregimet

NK6_2016_Oljeskatt
BEHOV FOR NY POLITIKK? Bør oljeskatteregimet justeres for å hindre fremtidige investeringer i prosjekter som krever høy oljepris for å være lønnsomme? LAST NED RAPPORT (PDF)

Staten bærer en stor del av den økonomiske risikoen ved oljeprosjekter. Ny rapport setter søkelyset på skatteregimet for petroleumssektoren.

Last ned rapporten Oljeskatten i energiomstillingens tid (PDF).

Det norske skattesystemet for petroleumssektoren ble skrudd sammen flere tiår før klimapolitikk og energiomstilling kom på den politiske dagsorden. Målsettingen var at vi stødig og sikkert skulle vokse innen fossil energi og salte ned store deler av inntektene til fremtidige formål.

Oljeskatteregimet er innrettet slik at staten bærer en stor del av den økonomiske risikoen ved prosjektene til havs. Det gjør vi blant annet ved at skattesystemet inneholder flere gunstige avskrivingsregler og fradragsmuligheter. Mangt kan trekkes fra før særskatten – grunnrenten og dermed vederlaget for oljeressursen – betales. Hele tiden har det ligget i bunn at oljeskatteregimet skal være investeringsvennlig.

Hvordan oljeskattesystemet innrettes fremover kan ha mye å si for hvordan vi klarer å buksere oljelandet inn i lavutslippssamfunnet, om vi klarer å få til det grønne skiftet politikerne våre snakker om stadig oftere, eller om vi risikerer å satse store samfunnsressurser i en sektor som kanskje vil slutte å gi god avkastning.

Rapportens innhold

 • Dybdeintervju med økonomiprofessor Didrik Lund: Oljenæring i særstilling
  Av Anne Jortveit, Norsk Klimastiftelse (redaktør for rapporten)
 • Skjevheten i petroleumsskatteregimet
  Av Tord Hustveit, leder av Norges Unge Venstre
 • Intervju med NHH-forsker Linde Nøstbakken: Ei for høg friinntekt kan føre til uopprettelege tap
  Av Anne Jortveit, Norsk Klimastiftelse (redaktør for rapporten)
 • Er politikken næringsnøytral?
  Av Mats Kirkebirkeland, skribent i Minerva og Høyre-politiker
 • Goliat – det dyre opningsshowet i Barentshavet
  Av Lars-Henrik Paarup Michelsen, Norsk Klimastiftelse
 • Utgått på dato
  Anders Bjartnes, Energi og Klima og Norsk Klimastiftelse
 • Betyr det noe hvor vi utvinner fossil olje og gass?
  Av Torfinn Harding, førsteamanuensis ved NHH

For et oljeland som Norge står mye på spill, og debatten om rammevilkårene for oljenæringen – oljeskattesystemet – bør i større grad ut i det offentlige rom. Klimastiftelsens mål med denne rapporten er å bidra til en kunnskapsbasert diskusjon om dette viktige – men vanskelige – feltet.

I mars 2016 følger Klimastiftelsen opp med en ytterligere rapport om oljeskatt i energiomstillingens tid.