Energiewende

Hva skjer egentlig i Tyskland? Det er det store spørsmålet som tas opp i denne rapporten om Energiewende.

Rapport 2/2014

Hva skjer egentlig i Tyskland? Det er det store spørsmålet som tas opp i rapporten Tysklands Energiewende, skrevet av Jostein Røynesdal.

Rapporten presenterer bakgrunnen for den tyske energiomstillingen, oppnådde resultater så langt, vanskelige dilemmaer og ikke minst: utfordringer som må løses.

Rask omstilling
Få land refereres til så mye i diskusjon om klimavennlig energiomstilling som Tyskland. Under parolen Energiewende har tyskerne satt som mål å fase ut kjernekraft, redusere forbruket av olje, kull og gass og bygge ut den fornybare energiproduksjonen.

Omstillingen har gått fort – mye fortere enn mange hadde trodd. Det har gitt mange tilhengere som er utålmodige på klimaets vegne, men også mange kritikere. For når Europas største økonomi oppmuntrer enkeltpersoner, bønder, bedrifter og borettslag til åinstallere solcellepanel på hustakene gir ikke dette bare en grønnere energimiks. Det utfordrer også det sentraliserte kraftsystemets forutsigbarhet, og de etablerte kraftgigantenes lønnsomhet.

I Norsk Klimastiftelse er vi meget glade for å kunne gi en denne rapporten. Røynesdals presentasjon gir en samlet fremstilling av Energiewende som vi tror mange som følger den klima- og energipolitiske debatten vil ha glede og nytte av å lese.

Om forfatteren
Jostein Røynesdal er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og har en master (LLM) i Europarett fra University of Maastricht. Han har jobbet med EU-rettslige spørsmål som rådgiver i Nærings- og handelsdepartementet, og som advokat i Advokatfirmaet Lund & Co med saker om fornybar energi, hovedsaklig vannkraft. Røynesdal
studerer for tiden en Master of Energy Management ved ESCP Europe Business School og er skribent på energiogklima.no.