Europas strømrebeller

I årets Europarapport presenterer vi energiomstilingen nedenfra. Hva skjer når enkeltpersoner går sammen om å skape lokale, bærekraftige løsninger? Når lokalsamfunnet investerer i småskala fornybar energi og løsninger for energieffektivisering?

Last ned rapport: Europas strømrebeller (PDF)

NK7_2015_Europas_strømrebeller
Trykk på bildet for å lese rapporten (PDF).

I to tidligere rapporter om europeisk energi‐ og klimapolitikk (se rapportene fra 2014 og 2013) har vi tatt for oss politikkutformingen i samspillet og konfliktene mellom EU‐institusjonene i Brussel og medlemslandenes hovedsteder, og analysert drivkrefter i forholdet mellom klima‐ og energipolitikk.

I årets rapport fokuserer vi isteden på grasrota. Desentraliseringen av energisystemet i Europa utvikler seg til en trend som skaper omveltninger i energimarkedene og påvirker alle aktører. I denne utviklingen spiller lokale initiativer en viktig rolle.

De som har engasjert seg i de lokale satsingene, særlig i foregangsland som Danmark og Tyskland, har oppdaget flere fordeler: Økonomien i lokalsamfunnet bedres, både ved at arbeidsplasser skapes og at avkastningen av naturressurser blir reinvestert lokalt. Lokalt næringsliv blir styrket. Og det å delta er i seg selv givende, utover en økonomisk gevinst.

Desentraliseringen utfordrer etablerte forretningsmodeller og maktstrukturer. Derfor bør det ikke overraske at motkrefter mobiliserer. I flere land har støtteordninger til ny fornybar energi blitt kuttet brått. Den britiske regjeringen har bestemt seg for at store, sentraliserte atom‐ og gasskraftverk er fremtiden, og dropper fornybarstøtte. Resultatet er at lokale prosjekter skrinlegges. I Spania har regjeringen satt en slags europarekord ved å vedta en skatt som straffer den som produserer sin egen energi med solceller på taket.

Tilrettelegging for deltakelse må med som en faktor både i EU‐kommisjonens arbeid med en energiunion og i medlemslandenes energireformer.

Redaktør for årets Europarapport er Olav Anders Øvrebø, redaktør i nettmagasinet Energi og Klima.

Andre bidagsytere:

  • Andreas Hompland, sosiolog og journalist
  • Craig Morris, leder i analysebyrået Petite Planète og hovedskribent i energytranstition.de
  • Anthony Hobley, adm. direktør for tankesmien Carbon Tracker Initiative
  • Bjørn Thorud, ansvarlig for forretningsområdet solenergi iMulticonsult
  • Anders Bjartnes, ansvarlig redaktør i nettmagasinet Energi og Klima

Utgivelsen har mottatt støtte fra Utenriksdepartementets europamidler.