Fornybarnæringenes drømmeløft

Hvilke ambisjoner har fornybarnæringene frem mot 2050, og hva skal til for å komme dit? Det er spørsmålene vi tar opp i denne rapporten. Rapporten er et innspill til Innovasjon Norges Drømmeløft - et prosjekt som har til hensikt å samle ideer og innspill til norsk innovasjon og omstilling.

Drommeløft_NK3-2015 kopi
Rapport 3/2015 — Last ned!

Rapporten presenterer resultatet fra Klimastiftelsens rundebordmøte om fornybarnæringene hos Innovasjon Norge 24. mars 2015, samt en ekspertpanelundersøkelse som ble gjennomført i samme periode.Noen aktører har også sendt inn skriftlige innspill som har blitt oversendt Innovasjon Norge.

Last ned:
- Rapport 3/2015: Fornybarnæringenes drømmeløft (PDF)