#Klimafrokost: Norden som lokomotiv for energiomstillingen?

Torsdag 21. september kl. 08-10 inviterer vi til Klimafrokost med tema «Norden som lokomotiv for energiomstillingen?»

KOMMER: Ø.f.v.: Christian Peter Ibsen (Concito), Mattias Goldmann (Fores) og Lars-Henrik Paarup Michelsen (Norsk klimastiftelse). N.f.v.: Kari Elisabeth Kaski (SV), Birgitta Resvik (Fortum) og Terje Aasland (Ap).

Arrangementet foregår i lokalet Speilen i Grand Hotel. Vi serverer frokost fra kl. 07.30.

MELD DEG PÅ HER!

Innledere er blant andre Mattias Goldmann, leder i Fores – Sveriges grønne, liberale tankesmie, Christian Peter Ibsen, direktør i Concito – Danmarks grønne tankesmie og Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk klimastiftelse. I tillegg kommer Birgitta Resvik, sjef for samfunnskontakt i Fortum. Politisk kommentar ved blant andre Kar Elisabeth Kaski (SV) og Terje Aasland (Ap).

Mer om temaet:

Energiomstillingen må skyte fart om verden skal nå sine klimamål, men hvem skal lede an når USA ikke lenger vil og EU har hendene fulle på andre områder? De nordiske landene står alle overfor store omstillinger. Bundet av Paris-avtalen må klimagassutslippene reduseres kraftig frem mot 2030, og vi er alle en del av det felleseuropeiske rammeverket. Samtidig må nye, lønnsomme arbeidsplasser skapes for å kunne opprettholde et høyt velferdsnivå.

Er det politisk vilje i de nordiske landene til å forsere overgangen til fossilfrie energisystemer? Kan vi få til et tettere og mer forpliktende samarbeid på energifeltet – som gjør det lettere å bli et klimalokomotiv for resten av Europa og verden?

På Klimafrokosten spør vi: 

  • Hva er status for klima- og energiomstillingen i Sverige, Danmark og Norge? Hva er de ulike landenes styrker og svakheter i overgangen til lavutslippssamfunn?
  • Hvordan tenker politikerne og næringslivet i de tre respektive landene om veien frem mot 2030 – hva er de viktigste motkreftene?
  • Bør de nordiske landene tenke mer helhetlig om utviklingen av kraftmarkedet? Både med tanke på hvem som produserer hva og hvor mye, hvilke teknologier man ønsker å satse på og tilknytningen til resten av Europa?
  • Hvordan kan de nordiske landene etablere felles politikk for utrulling av nullutslippskjøretøy, for med det å bli et attraktivt marked for bilindustrien? Og hvordan kan de nordiske landene selv være med å utvikle flere av løsningene som skal gjøre transportsektoren fossilfri?
  • Nordsjøen som laboratorium for klimateknologi: Kan Nordsjøen utvikles til et laboratorium for testing og utvikling av nullutslippsløsninger til sjøs, for eksempel innen havvind, sjøtransport, og biomasseproduksjon?

Vi setter av god tid til spørsmål og samtale med publikum.

Vi takker Kavlifondet som støtter Klimastiftelsens prosjekt #Klimafrokost.

Hjertelig velkommen!