Klimapolitikk i krysspress

Klimapolitikk i Krysspress er tittelen på Klimastiftelsens rapport om veien videre for det grønne skiftet i Europa.

Forsiden
Rapport 3/2014 – last ned!

Rapporten baserer seg på på artikler og analyser fra en rekke norske og utenlandske eksperter. Hva er mulige utfall av de pågående 2030‐forhandlingene, hva skyldes Polens motstand mot offensiv klimapolitikk og hva skjer nå med EUs kvotesystem? Det er noen av spørsmålene som rapporten forsøker å besvare.

Rapporten inneholder også artikler om utviklingen i Tyskland, Spania og Frankrike, dybdeintervju med konserndirektør Steinar Bysveen i Statkraft og resultater fra Klimastiftelsens ekspertpanel.

Last ned:
Rapport 3/2014: Klimapolitikk i krysspress (PDF)
Resultater fra ekspertpanel (PDF)
Grafer og illustrasjoner fra rapporten (Flickr)