Diskusjonsrapport: Luftfart og klima

Last ned og les Norsk klimastiftelses nye rapport om luftfart og klima.

Hvor stort er luftfartens klimafotavtrykk? Bør det bli dyrere å fly? På tide å skrote taxfri-ordningen? Om dette og mer kan du lese i denne rapporten.

Last ned: Luftfart og klima. Er nordmenns flyvaner og Norges taxfreeordning forenelig med klimamålene? (PDF)

Flytrafikken internt i Norge – og til og fra landet vårt – øker. Også etter at den kontroversielle flypassasjeravgiften på rundt 80 kroner ble innført i 2016 – har antall passasjerer som reiser med fly gått opp. Det er forventet at antall flyreiser vi øke betraktelig de neste tiårene. Hvordan skal vi få dette til å henge sammen med forpliktelsen til – og det akutte behovet for – å kutte CO2-utslipp?

Og; Vil omfattende teknologiutvikling gjøre det mulig å fly like mye som vi gjør nå – samtidig som vi kutter CO2-utslipp? Er det å bruke nær 20 milliarder på en tredje rullebane på Gardermoen forenlig med behovet for å kutte i klimagassutslippene? Hvilke incentiver og ordninger trengs for å få fart på utviklingen av lavutslippsfly? I hvilken grad kan andre og mer klimavennlige transportformer ta over for luftfarten? Er det på tide å skrote luftfartens svar på harryhandelen og fase ut taxfree-ordningen?

Norsk klimastiftelse inviterte i november 2017 til en #Klimafrokost om luftfart, taxfree og klima. Basert på innleggene der har vi utarbeidet denne rapporten som et bidrag til diskusjonen om hvordan luftfarten kan rigges samtidig som vi omstiller oss til et lavutslipssamfunn. Vi takker alle bidragsyterne for å dele kunnskap og kompetanse.