Miljøpris til Klimastiftelsen

Norsk Klimastiftelse mottok Hordaland Fylkeskommunes miljøpris for konstruktiv og kunnskapsbasert deltagelse i klimadebatten.

Hordalands Fylkeskommunes Miljøpris ble opprettet i 1992 og ble 9. mars i år delt ut for 25. gang. I løpet av disse årene har det skjedd store endringer på miljøfronten. Kampen for et bedre miljø fortsetter å vokse og er nå en naturlig del av samfunnsdebatten.

Prisen på 50.000 kr ble delt ut av leder av utvalg for kultur, idrett og regional utvikling, Beate Husa (KrF).

–  Stiftelsen påvirker klimadebatten på en god måte, og har særlig utmerket seg ved å heve kunnskapsnivået og ved å få til en dialog mellom fagmiljø og allmennheten. Stiftelsen jobber tett opp mot forskningsmiljø i Bergen og samler politikere, næringslivsledere og frivillige organisasjoner til sine dialogmøter, sier hun.

Miljøprisen riktig
PRISEN OVERREKKES: Fra venstre: Beate Husa (leder i utvalg for kultur, idrett og regional utvikling) gratulerer Pål W. Lorentzen, Anders Bjartnes og Lars-Henrik Paarup Michelsen. Foto: Hordaland fylkeskommune

Begrunnelse

Norsk Klimastiftelse får prisen for å ha bidratt i klimadebatten med gode argumenter til de som arbeider for en offensiv klima- og miljøpolitikk. Pål W. Lorentzen trekkes frem som en bidragsyter som har retter oppmerksomheten på jussen i miljøvernarbeidet. Redaktør og daglig leder i Energi og Klima, Anders Bjartnes, utmerkes som en aktiv samfunnsdebattant, og som lanserte begrepet ”Det grønne skiftet” som ble kåret til årets nyord i 2015 av Språkrådet.

Norsk Klimastiftelse mottar ros for magasinet ”2 grader Celsius” som formidler avansert klimaforskning til et større publikum og for å tatt initiativ til Klimapartnere Hordaland. Dette er et partnerskap mellom offentlige og private virksomheter om å redusere klimagassutslipp og energibruk. Klimapartnere Hordaland har nå 18 partnere med over 40.000 ansatte, og med Norsk Klimastiftelse som prosjektleder.