Ny rapport: Havstigning

Havet kan stige dobbelt så mye som det FNs klimapanel antydet i sin siste rapport. Det viser ny forskning.

Ny forskning antyder at selv de mest pessimistiske prognosene for havstigning kan ha vært for optimistiske. Denne rapporten fra Norsk klimastiftelse viser hvor forskningen om havstigning står i dag, og hvor usikkerheten er størst.

LAST NED RAPPORTEN HER (PDF)

Akkurat nå stiger verdens havnivå i gjennomsnitt 3,4 millimeter hvert år. Det er ikke dramatisk. FNs klimapanels framskrivinger for havnivået i 2100 – når dagens barnehagebarn har vært pensjonister i rundt tjue år – fremstår også håndterlig. Kalkulasjoner for Norge basert på Klimapanelets scenarier tyder på at havnivået langs norskekysten vil stige noen titalls centimeter i samme periode. Det er disse framskrivingene norsk klimaberedskap bygges rundt i dag. Nyere forskning tyder på at framskrivningene er for optimistiske, og at man i verste fall risikerer at havet stiger så mye som et par meter innen utgangen av dette århundret.

Det er først og fremst forskning gjort på smelteprosessene på og rundt isbremmene som har gitt ny viten om havstigningen. Isbremmer er flytende deler av isbreer, som danner en barriere mot havet. De største isbremmene, som alle befinner seg i Antarktis, kan være flere hundre meter tykke, og flere hundre kilometer brede. Forskning på slike isbremmer, både i Antarktis og rundt Grønland, viser at prosesser man tidligere ikke har kjent til kan akselerere smeltingen og nedbrytingen av isbremmene raskere enn man så langt har trodd – spesielt smeltingen som foregår under havflaten.

Samtidig er det fortsatt mange ubesvarte spørsmål. Forskerne jobber på spreng for å forstå mer av de kompliserte smelteprosessene som ofte er vanskelige å observere.

Spre gjerne rapporten i sosiale medier og del den gjerne med folk du tror kan ha nytte av innholdet.