Nye styremedlemmer i Klimastiftelsen

Asgeir Tomasgard, Ingrid von Streng Velken og Toini Løvseth er valgt til nye styremedlemmer i Norsk klimastiftelse.

De tre nye styremedlemmene har til sammen solid erfaring fra akademia, energisektoren og industrien og vil tilføre Klimastiftelsen høyst relevant kunnskap, ny kraft og også nyttig korreksjon.

Asgeir Thomasgard er professor ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU i Trondheim.  Han er direktør for FME CenSES og NTNU Energy Transition Initiative, og har en rekke verv i internasjonale faglige komiteer og arbeidsgrupper.

 

Ingrid von Streng Velken er konserndirektør for Innovasjon og Utvikling i BKK. Hun har tidligere jobbet i The Boston Consulting Group og er utdannet sivilingeniør fra NTNU innen industriell økonomi.

 

 

Toini Løvseth er Nordisk energidirektør for den amerikanske aluminiumsprodusenten Alcoa. Hun har lang og variert erfaring fra arbeid i skjæringspunktet industri-, energi og klimapolitiske problemstillinger.

Thomasgard, von Stren Velken og Løvseth er alle valg for to år.

Se oversikt over hele styret i Norsk klimastiftelse.