630 millioner i skattelette

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 innvilges oljenæringen en skattelette på 630 millioner kroner. For en næring der det meste regnes i milliarder er kanskje ikke beløpet så høyt, men retningen er helt feil. Det skriver Anne Jortveit i en blogg på Energi og Klima.

Hun viser til at dagens oljeskatteregime er innrettet med et eget skattefradrag (friinntekt) på den særskatten som oljeselskapene betaler. Gjennom denne friinntekten kan oljeselskapene trekke fra 5,5 prosent årlig hvert år i fire år. Når regjeringen i statsbudsjettet for 2016 foreslår å øke særskatten fra 51 prosent til 53 prosent, får friinntekten en større verdi for oljeselskapene. Endringene vil i følge regjeringen gi staten et provenytap på 630 millioner kroner i 2016.

Les også intervju med Anne Jortveit i Aftenposten.

Kommer med rapport om oljeskattesystemet

Norsk Klimastiftelse arbeider i disse dager med en rapport om det norske oljeskattesystemet. Rapporten vil bli lansert på et frokostmøte på Litteraturhuset i Bergen 1.desember.

Skriv deg opp som Nyhetsbrev‐mottaker og bli den første som mottar rapporten.