Styret

Pål W. Lorentzen (styreleder)

Pål W. Lorentzen er høyesterettsadvokat og initiativtager til etablering av Norsk Klimastiftelse.Han er tidligere partner i Advokatfirmaet Thommessen og har innehatt en rekke viktige styreverv i næringslivet - og Bergens kulturliv. Han har også vært formann i Den Norske Advokatforening.

 • Mobil: +47 992 66 835
 • E-post: plo(a)klimastiftelsen.no

Arvid Nøttvedt (styremedlem)

Arvid Nøttvedt er administrerende direktør i Christian Michelsen Research og har sittet i Klimastiftelsens styre siden etableringen. Han har tidligere arbeidet i Norsk Hydro og har styreerfaring fra både næringsliv og interesse-organisasjoner. Han har også vært president i Norsk Geologisk Forening.

 • Mobil: +47 480 48 694
 • E-post: arvid.nottvedt(a)cmr.no

Ingrid Stange (styremedlem)

Ingrid Stange er grunnlegger og leder av den norske ideelle organisasjonen Partnership for Change. Hun har lang erfaring fra strategisk ledelse, investeringsvirksomhet så vel som filantropi. Grunnlegger av bl.a. Drøbak Montessori Skole og tidligere manager i McKinsey & Co. Stange har en MBA fra UC Berkeley og NHH.

 • Mobil: +47 414 54 497
 • E-post: ingrid.stange(a)pfchange.org

Erik Bøckmann (styremedlem)

Erik Bøckmann er partner i Vest Corporate Advisors. Han satt som leder av Klimastiftelsens Råd fra starten og frem til 2011 da han gikk inn i styret. Erik har lang erfaring fra ulike styreverv i en rekke selskaper.

 • Mobil: +47 926 36 200
 • E-post: erik(a)vestcorp.no

Kikki Kleiven (styremedlem)

Kikki Kleiven er førsteamanuensis ved Institutt for Geovitenskap og forskningsleder ved Bjerknessenteret, UIB. Hun har sittet i styret siden Stiftelsens start og har også styreerfaring fra bla.a. Bergen Turlag og Uni Research AS. Kikki er en aktiv formidler av klimakunnskap.

 • Mobil: +47 415 06 451
 • E-post: kikki(a)uib.no

Nils A. Røkke (styremedlem)

Nils A. Røkke er Dr. Ing. fra NTH. Har er bærekraftsdirektør i SINTEF i Trondheim, styreleder i FME-senteret BIGCCS og leder for Det Nordiske Centre of Excellence innen CO2 håndtering (NORDICCS). Røkke har også erfaring som leder for store europeiske initiativer innen klima og miljø.

 • Mobil: +47 951 56 181
 • E-post: Nils.A.Rokke(a)sintef.no

Hans Petter Kildal (varamedlem)

Hans Petter Kildal er grunnlegger og daglig leder av Becour AS. Han har mangårig bakgrunn fra energibransjen og har bakgrunn fra blant andre ortum, Bergen Energi Green Services og Kinect Energy Group.

 • Mobil: +47 976 69 827
 • E-post: hp@becour.com