Nettmagasinet Energi og klima er et aksjeselskap, heleid av Norsk Klimastiftelses. Magasinet gikk på luften 21.november 2011 og skal være en arena for kunnskapsutveksling, kommentar og debatt om klima- og energifeltet. Målet er at Energi og Klima skal ta en ledende redaksjonell posisjon i denne nisjen, og vil også søke å utvikle de kommersielle mulighetene i feltet.

Energi og Klima redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten. Magasinets formålsparagraf speiler målene i Norsk Klimastiftelses vedtekter.

Energi og Klima AS


Adresse:

C/O Bergen Næringsråd
Olav Kyrresgate 11
5014 BERGEN

Org.nummer: 998 361 540
Kontonummer: 3633 33 71396

Ansvarlig redaktør:
Anders Bjartnes

Styreleder:
Tonny Nundal

Styremedlemmer:
Pål W. Lorentzen
Bente Kalsnes
Erik Bøckmann (vara)