Publikasjoner

Norsk Klimastelse har gitt ut følgende publikasjoner:

2018

 • Norsk klimastiftelse (2018): Rapport 1/2018: Beste praksis 2018 (last ned pdf)

2017

 • Norsk klimastiftelse (2017): Rapport 1/2017: Klima som finansiell risiko (last ned pdf)
 • Norsk klimastiftlese (2017): Rapport 2/2017:Truende varsler om stigende hav (last ned pdf)
 • Norsk klimastiftelse (2017: Rapport 3/2017: Exit Paris (last ned pdf)
 • Norsk klimastiftelse (2017): Rapport 4/2017: Når plusskunder går i minus (last ned pdf)
 • WWF Verdens naturfond og Norsk klimastiftelse (2017): Oljenæringen og statens klimarisiko (last ned pdf)

2016

 • Norsk Klimastiftelse (2016): Rapport 1/2016: Grå vinter: hva vil det bety å miste vinter med snø i store deler av Norge? (last ned pdf)
 • Norsk Klimastiftelse (2016): Rapport 2/2016: Oljeskatten i energiomstillingens tid: På tide med innstramminger? (last ned pdf)
 • Norsk Klimastiftelse (2016): Rapport 3/2016: Er olje‐ og gassutvinning i Arktis lovlig? Norge som case. (last ned pdf)
 • Norsk Klimastiftelse (2016): Rapport 4/2016: Kinas grønne revolusjon. Hva skjer på klima‐ og energifeltet i Kina – og hvorfor? (last ned pdf)
 • Norsk Klimastiftelse, BKK og Sparebanken Vest (2016): På vei mot fossilfri transport. (last ned pdf)
 • Norsk Klimastiftelse (2016): Rapport 05/2016: Klimaendringer og klimarisiko. Klimastatus 2016. Klimafaglig bakgrunnsnotat. (last ned pdf)
 • Norsk Klimastiftelse (2016): Rapport 06/2016: Pensjonspenger i energiomstillingens tjeneste. (last ned pdf)
 • Norsk Klimastiftelse (2016): 2°C – Nullutslipp haster (last ned pdf)

2015

 • Norsk Klimastiftelse (2015): Rapport 1/2015: Hva vil vi med Statoil? (last ned pdf)
 • Norsk Klimastiftelse (2015): Rapport 2/2015: A Cost‐effective and Powerful Climate Policy (last ned pdf)
 • Norsk Klimastiftelse (2015): Rapport 3/2015: Fornybarnæringenes drømmeløft (last ned pdf)
 • Norsk Klimastiftelse, BKK og SKL (2015: Grønn Visjon for Vestlandet (last ned pdf)
 • Norsk Klimastiftelse (2015): Rapport 4/2015: Slik kan Norge gjøre en forskjell (last ned pdf)
 • Norsk Klimastiftelse (2015): Rapport 5/2015: Hva betyr solenergirevolusjonen? (last ned pdf)
 • Norsk Klimastiftelse (2015): 2°C – Dårlig Tid 2015 (last ned – pdf)
 • Norsk Klimastiftelse (2015): Rapport 6/2015: Oljeskatten i energiomstillingens tid. Del I. (last ned pdf)
 • Norsk Klimastiftelse (2015): Rapport 7/2015: Europas strømrebeller (last ned pdf)

2014

 • Norsk Klimastiftelse (2014): Rapport 1/2014: IEA and Solar PV:Two Worlds Apart (last ned pdf)
 • Norsk Klimastiftelse (2014): Rapport 2/2014: Tysklands Energiewende (last ned – pdf)
 • Norsk Klimastiftelse (2014): 2°C Ny Energi – Det grønne skiftet (last ned – pdf)
 • Norsk Klimastiftelse (2014): Rapport 3/2014: Klimapolitikk i krysspress (last ned – pdf)
 • Norsk Klimastiftelse ((2014: Svar fra Ekspertpanel – Rapport 3/2014 (last ned – pdf)
 • Norsk Klimastiftelse (2014): 2°C – Vann og Klima 2014 (last ned – pdf))
 • Norsk Klimastiftelse (2014): Rapport 4/2014: En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk (last ned – pdf)

2013

 • Norsk Klimastiftelse (2013): Rapport 1/2013: Europas grønne skifte (last ned – pdf)
 • Norsk Klimastiftelse (2013): Rapport 2/2013: Er oljefondets tjæresandinvesteringer ulovlige? (last ned – pdf)
 • Norsk Klimastiftelse (2013): 2°C – Veien til klimavitenskapen 2013 (last ned -pdf)

2012

2011

 • Norsk Klimastiftelse og Senter for Fornybar Energi (2011): Et hav av muligheter: Norsk satsing på offshore vindkraft – et bidra til økt verdiskaping, renere energiforsyning og et bedre klima (last ned – pdf)
 • Norsk Klimastiftelse og WWF (2011): Den britiske klimaloven (last ned – pdf)
 • Norsk Klimastiftelse (2011): Vindstille flau vind og frisk bris – tre scenarier for offshore vind i Norge (last ned – pdf)

 

Legg igjen en kommentar