Ny rapport: Beste praksis 2018

Beste praksis viser ode klimatiltak fra ti Klimapartnere. Tiltakene har relevans for de fleste bransjer og sektorer.

Last ned rapporten her: Beste praksis 2018 (NK 1/2018).pdf

Grønn omstilling er ingen teoretisk øvelse, det er praktisk arbeid knyttet til sektorer som transport, avfall, matproduksjon, bygg, industri, strøm og varme. Den gode nyheten er at det allerede skjer mye positivt – i både privat og offentlig regi.

I denne rapporten viser vi praktiske eksempler fra ti av medlemmene i Klimapartnere Hordaland – et nettverk som siden 2014 har samlet private bedrifter og offentlige virksomheter til samarbeid for å redusere egne klimagassutslipp og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling. Eksemplene i rapporten har bred relevans.

Dette er historiene du kan lese mer om:

  1. Har eget miljøfond for ansatte (Asko)
  2. Klima med et smil (BIR)
  3. Sparer 30 millioner kroner på å kjøre utslippsfritt (BKK)
  4. Går foran med grønne konferanser (Grand Hotel Terminus og Augustin Hotel)
  5. Stiler klimakrav til leverandørene (Fjordkraft)
  6. Et sykehus til å få energi av (Helse Bergen)
  7. Trør til for klima (Hordaland fylkeskommune)
  8. Best før, men ikke dårlig etter (Kavli)
  9. Tid for tre (Sammen)
  10. Det kommer til å gå raskere enn vi tror (Statsbygg)

Vi håper rapporten vil inspirere flere til å gjennomføre gode klimatiltak. Det være seg å bruke innkjøpsmakten i klimaets tjeneste, bygge miljøvennlig, redusere matsvinn, fase ut fossile kjøretøy eller støtte ansattes klimatiltak. Vi trenger ikke alle finne opp hjulet på nytt. Det er lettere å lære av hverandre.

Norsk klimastiftelse er ansvarlig utgiver, mens Martin Hirth har skrevet intervjuene. Beste praksis 2018 er utgitt med støtte fra Hordaland fylkeskommune.