Se Klimafrokost LIVE eller i opptak

Torsdag 15. september kl. 08–10 inviterer Finans Norge og Norsk Klimastiftelse til felles Klimafrokost der vi spør: Hvordan kan norsk pensjonskapital sysselsettes slik at det både tjener det grønne skiftet og sikrer trygg og god avkastning for fremtidens pensjonister?

Norge skal kutte 40 prosent av klimagassene og har betydelig etterslep i nødvendig og klimariktig infrastruktur. En særnorske begrensning i Finansforetaksloven hindrer norske forsikringsselskaper og pensjonskasser å eie mer enn 15 prosent av selskaper som driver såkalt forsikringsfremmed virksomhet Er det politisk vilje til og ønske om å endre på reglene? Hvordan er risikoen knyttet til slike investeringer og hvordan kan disse håndteres? Kan pensjonskapital bidra i en restrukturering av norsk kraftbransje, både kraftverk og ledninger?

Innledere er Kristin Halvorsen (Cicero), Idar Kreutzer (Finans Norge), Sverre Thornes (KLP), Svein Flåtten (Høyres) Guri Melby (Venstre) og Anders Bjartnes (Norsk Klimastiftelse/Energi og Klima). Arrangementet ledes av Jan Erik Fåne (Finans Norge) og Anne Jortveit (Norsk Klimastiftelse.)

Klimafrokosten arrangeres med støtte fra Kavlifondet.