Søker journalist til forskningsformidling

Norsk Klimastiftelse søker etter journalist/redigerer som skal finne frem til relevant norsk forskning på klima- og energifeltet og sørge for at stoffet presenteres for et bredere publikum.

Norsk Klimastiftelse er Norges grønne tankesmie og driver omfattende publisistisk virksomhet, gjennom ulike rapporter, den årlige utgivelsen av 2°C – og ikke minst gjennom nettmagasinet Energi og Klima som er heleid av Klimastiftelsen. Vi ønsker at flere forskere bidrar med kronikker og andre tekster om sin forskning på klima- og energifeltet og lanserer nå et prosjekt som skal bidra til dette.

Personen vi søker skal oppsøke kunnskapsmiljøene for å finne frem til forskere som arbeider med saksområder med høy samfunnsmessig relevans, bestille artikler hos forskerne, og redigere og publisere tekster. Intervjuer og reportasjevirksomhet kan i noen grad også være aktuelt, men hovedoppgaven er å bringe frem materiale som føres i pennen av forskerne selv.

Vi ønsker å knytte til oss en person som kan arbeide inntil 50 prosent stilling, enten på timebasis eller som deltidsansatt i et prosjekt som i første omgang varer ut 2017. Tiltredelse så snart som mulig.

Personen vi søker må:

  • Kunne orientere seg raskt og bredt innen relevante forskningsmiljøer på universiteter, høyskoler og institutter.
  • Ha god samfunnsforståelse og evne til å identifisere forskning som er relevant for beslutningstakere i forvaltning, politikk og næringsliv.
  • Opptre ryddig og tillitvekkende overfor forskningsmiljøene og forskerne.
  • Kunne bistå forskere med utvikling av tekster, herunder redigering, språkvask, samt bistand med innhenting av illustrasjoner.
  • Arbeide selvstendig og effektivt, i samarbeid med Norsk Klimastiftelses ansatte og øvrige nettverk.
  • Beherske digital publisering.

Erfaring fra tekstredigering/presentasjon er en forutsetning. Kontakter, kunnskap og interesse innen klima- og energifeltet er en fordel. Likeledes er det en fordel med erfaring fra forskningsformidling og kontakt med forskningsmiljøer. Det er også en fordel om du holder til i Bergen, der Norsk Klimastiftelse har hovedkontor.

Lønn etter avtale. Søknad sendes post@klimastiftelsen.no
Søknadsfrist 3. mars

For ytterligere opplysninger, ta kontakt med redaktør Anders Bjartnes, anders.bjartnes@klimastiftelsen.no  /95097805 eller daglig leder Lars-Henrik Paarup Michelsen, lhpm@klimastiftelsen.no / 98033301.