Stramme til oljeskatten?

NK6_2016_Oljeskatt
Last ned (PDF)

Er det etter Paris-avtalen på tide å stramme til oljeskatteen og heller øke trykket på å fremme utslippsfrie næringer? Det er spørsmålet vi stiller i del 2 av vår rapport om det norske oljeskattesystemet.

LAST NED RAPPORT (PDF)

Del 1 av oljeskattrapporten ble lagt frem i desember 2015. Der beskrev vi de viktigste elementene i Petroleumsskatteloven og drøftet blant annet den såkalte «friinntekten» oljenæringen nyter godt av.

I denne delen tar vi særlig for oss leterefusjonsordningen, som sikrer at aktører som leter etter olje kan få dekket 78 prosent av sine utgifter inntil de kommer i skatteposisjon. Denne generøse statsstøtten ble innført av Bondevik II-regjeringen med virkning fra 2005. Klimastiftelsen har gått gjennom skattelistene fra Oljeskattekontoret fra de siste ti årene. Gjennomgangen viser blant annet at en rekke oljeselskaper, både norske og utenlandske, har fått utbetalt milliarder i leterefusjon, men aldri betalt en krone i skatt. Hvem disse selskapene er, og hvor store summer de har mottatt, kan du lese mer om i rapporten.

Rapportens innhold:

 • Leterefusjonen i tall fra oppstart i 2005
  Av Anne Jortveit, Norsk Klimastiftelse (redaktør for rapporten)
 • Oljehistoriker mener Norge har tapt mye grunnrente
  Intervju med Helge Ryggvik. Av Anne Jortveit, Norsk Klimastiftelse (redaktør for rapporten)
 • Vi støtter gårsdagens helter
  Av Nina Jensen, generalsekretær WWF Norge
 • Scenario 2030: Energistormakten Norge
  Av Terje Osmundsen, konserndirektør Scatec Solar
 • Bør vi selge oljen «på rot»?
  Av Marius Holm, daglig leder Zero
 • Oljeskatt i harde tider
  Av Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder Norsk Klimastiftelse

Klimatv.no kan du se opptak fra Klimafrokost 13. april i Oslo der rapportens innhold ble presentert.