Tag Archives: Ansvars risiko

Klima som finansiell risiko

Klimarisiko må heretter legges til grunn for investeringsbeslutninger og samfunnsplanlegging.