Tag Archives: Arktis

Oljeutvinning i Arktis lovlig?

Er olje- og gassutvinning i Arktis lovlig? Ny rapport fra Klimastiftelsen, skrevet av Beate Sjåfjell og Anita Halvorssen, ser på Norge som case.