Tag Archives: Det grønne skiftet

Rapport: Kinas grønne revolusjon

I denne rapporten spør vi: Hva skjer på klima- og energifeltet i Kina – og hvorfor? Eksperter fra akademia og næringsliv er bidragsytere.

Bok om det grønne skiftet

Nå kan du bestille Anders Bjartnes’ bok «Det grønne skiftet – Stans Norges veddemål mot klimapolitikken»

2°C Ny Energi

Her er sisteutgave av 2°C, denne gang om status fra energiomstillingen. Magasinet 2°C Ny Energi og gis ut i samarbeid med UIB og NTNU.