Tag Archives: Energiomstilling

Pensjonspenger til energiomstilling?

Denne rapporten fra Norsk Klimastiftelse belyser hvordan pensjonskapital kan settes i arbeid for det grønne skiftet.

Europas grønne skifte

Utslippene går ned og energisektoren er i endring, men går det fort nok? Det spørsmålet tas opp i rapporten «Europas grønne skifte».