Tag Archives: Europa

Europas strømrebeller

Hva skjer nar enkeltpersoner går sammen om å skape lokale, bærekraftige energiløsninger? Det er spørsmålet som reises i årets Europarapport.

Klimapolitikk i krysspress

Klimapolitikk i Krysspress er tittelen på Klimastiftelsens rapport om veien videre for det grønne skiftet i Europa.

Etterlyser grønn strategi

Norsk Klimastiftelses har spurt et ekspertpanel på 26 personer om klima- og energipolitikk. Les hva de svarte på 11 aktuelle spørsmål.