Tag Archives: Fysisk risiko

Ny rapport: Klima som finansiell risiko

Ny rapport fra Norsk Klimastiftelse belyser hvorfor klimarisiko heretter må legges til grunn for investeringsbeslutninger og samfunnsplanlegging.