Tag Archives: Klima

Veien mot fossilfri transport

En fossilfri transportsektor er målet. Hvordan Vestlandet kan komme dit, belyses i denne rapporten.

Rapport: Kinas grønne revolusjon

I denne rapporten spør vi: Hva skjer på klima- og energifeltet i Kina – og hvorfor? Eksperter fra akademia og næringsliv er bidragsytere.

Klimakunnskap med 2°C

Magasinet 2°C gir deg troverdig og oppdatert kunnskap fra klimavitenskapen.

Klimakunnskap til jul

Norsk Klimastiftelse har sendt Framskrittspartiet tilbud om kjøp av 2°C.