Tag Archives: Klimarisiko

Håndbok i klimarisiko

Her er konkrete tips til hvordan selskaper, investorer, myndigheter og sivilsamfunn kan adressere klimarisiko.

Ny rapport: Klima som finansiell risiko

Ny rapport fra Norsk Klimastiftelse belyser hvorfor klimarisiko heretter må legges til grunn for investeringsbeslutninger og samfunnsplanlegging.

Ønsker tips: Finansiell risiko!

Klimastiftelsen har «Klima som finansiell risiko» på agendaen. Har du tips til folk med kunnskap om emnet eller problemstillinger vi bør drøfte?

Nytt prosjekt: Finansiell klimarisiko

Finansmarkedsfondet har bevilget 549 000 kroner til allmennopplysningsprosjektet «Klima som finansiell risiko» i regi av Norsk Klimastiftelse.