Tag Archives: Klimarisiko

Håndbok i klimarisiko

Her er konkrete tips til hvordan selskaper, investorer, myndigheter og sivilsamfunn kan adressere klimarisiko.

Klima som finansiell risiko

Klimarisiko må heretter legges til grunn for investeringsbeslutninger og samfunnsplanlegging.

Ønsker tips: Finansiell risiko!

Klimastiftelsen har «Klima som finansiell risiko» på agendaen. Har du tips til folk med kunnskap om emnet eller problemstillinger vi bør drøfte?

Nytt prosjekt: Finansiell klimarisiko

Finansmarkedsfondet har bevilget 549 000 kroner til allmennopplysningsprosjektet «Klima som finansiell risiko» i regi av Norsk Klimastiftelse.