Tag Archives: Leterefusjon

Skatt og subsidier på sokkelen

Se hvilke oljeselskaper som har betalt skatt, hvilke som aldri har betalt skatt – men som bare har mottatt subsidier.

Stramme til oljeskatten?

Ny rapport: Er det etter Paris-avtalen på tide å stramme til oljeskatteen og heller øke trykket på å fremme utslippsfrie næringer?