Tag Archives: NTNU

2°C-rapport: – Nullutslipp haster

Nullutslipp haster. Fossil energi må fases ut fra alle sektorer i raskt tempo hvis målene fra Paris-avtalen skal kunne nås.

Ny 2°C-rapport: – Vi har dårlig tid!

Det grønne skiftet er i gang, men farten er ikke stor nok til å begrense oppvarmingen til to grader. Det er hovedbudskapet i årets 2°C-rapport.

Fosso ny rådsleder

Professor Olav Bjarte Fosso ved NTNU valgt til ny leder av Rådet i Norsk Klimastiftelse. Rådet har i dag 21 medlemmer.