Tag Archives: Oljefondet

Norsk klimastiftelse ber Oljefondet ekskludere ExxonMobil

– ExxonMobil er et naturlig sted å starte når Oljefondets Etikkråd skal ta i bruk den nye «klimaparagrafen» i det etiske retningslinjene.

Et grønnere oljefond

Klimastiftelsen er en del av en bred allianse som nå utfordrer Høyre, FrP, KrF og Venstre til å gjøre oljefondet grønnere.

Ulovlige investeringer?

Klimastiftelsens nye utredning viser at oljefondets investeringer i selskaper som utvinner olje fra tjæresand i Canada kan være ulovlige.