Tag Archives: oljefondets etikkråd

Norsk klimastiftelse ber Oljefondet ekskludere ExxonMobil

– ExxonMobil er et naturlig sted å starte når Oljefondets Etikkråd skal ta i bruk den nye «klimaparagrafen» i det etiske retningslinjene.