Tag Archives: Oljeutvinning

Lite rom for ny oljeutvinning!

De globale utslippene av CO2 må kuttes med ca. 50 prosent frem mot 2030. Det skriver klimaforsker Eystein Jansen i denne rapporten.

Oljeutvinning i Arktis lovlig?

Er olje- og gassutvinning i Arktis lovlig? Ny rapport fra Klimastiftelsen, skrevet av Beate Sjåfjell og Anita Halvorssen, ser på Norge som case.