Tag Archives: Tograder

Vil du bidra med stoff til 2°C?

På tograder.no publiserer vi forskningsstoff om klimaendringer og energiomstilling. Vår nyansatte journalist jakter nå flere bidragsytere.

2°C-rapport: – Nullutslipp haster

Nullutslipp haster. Fossil energi må fases ut fra alle sektorer i raskt tempo hvis målene fra Paris-avtalen skal kunne nås.

Klimavakten: Oppdatert statisikk

Klimavakten samler de viktigste tallene om globale klimaendringer, utslipp og energi på ett sted – alltid oppdatert.

Ny 2°C-rapport: – Vi har dårlig tid!

Det grønne skiftet er i gang, men farten er ikke stor nok til å begrense oppvarmingen til to grader. Det er hovedbudskapet i årets 2°C-rapport.

Veien til klimakunnskap

Årets utgave av 2°C presenterer FNs klimapanels hovedkonklusjoner på en lettfattelig måte og gir innblikk i hvordan klimakunnskapen blir til.

Utfordrer de borgerlige

Toppkandidatene til Høyre, Frp, KrF og Venstre mottar denne sommeren en klimautfordring fra Jens Ulltveit-Moe.

Utfordrer 500 toppledere

Elisabeth Grieg, Siri Kalvig og Jens Ulltveit-Moe står som avsendere når klimamagasinet 2°C sendes til 500 norske toppledere.

Klimakunnskap med 2°C

Magasinet 2°C gir deg troverdig og oppdatert kunnskap fra klimavitenskapen.

Klimakunnskap til jul

Norsk Klimastiftelse har sendt Framskrittspartiet tilbud om kjøp av 2°C.

Bestill klimamagasinet 2°C

Her kan du bestille klimamagasionet 2°C.