Tag Archives: Transport

Pensjonspenger til energiomstilling?

Denne rapporten fra Norsk Klimastiftelse belyser hvordan pensjonskapital kan settes i arbeid for det grønne skiftet.

Veien mot fossilfri transport

En fossilfri transportsektor er målet. Hvordan Vestlandet kan komme dit, belyses i denne rapporten.