2°C Ny Energi

Her er sisteutgave av 2°C, denne gang om status fra energiomstillingen. Magasinet 2°C Ny Energi og gis ut i samarbeid med UIB og NTNU.

Her er siste utgave av 2°C – denne gang om status fra energiomstillingen. Magasinet heter 2°C Ny Energi og gis ut i samarbeid med Universitetet i Bergen og NTNU.

Foto: 2°C Ny Energi skal som komme ut en gang i året og gi norske beslutningstakere en enkel og troverdig oppdatering for "det grønne skifte".
2°C Ny Energi skal som komme ut en gang i året og gi norske beslutningstakere en enkel og troverdig oppdatering for “det grønne skifte”. Last ned her.

Her er noe av det du kan lese mer om i 2°C Ny Energi:

Investeringer, kapasitet og kostnader
Hvor mye investeres i fornybar energi og hvor investeres det? Hvilke teknologier opplever størst vekst og hva er kostnadsbildet for de ulike teknologiene? Hvordan er styrkeforholdet mellom det fossile og det fornybare? Disse og flere spørsmål besvares i magasinets datapakke.

Veien mot togradersmålet
Verdens klimapolitikk akser rundt målet om å begrense den globale oppvarmingen til to grader. Hvilke teknologier er i rute for togradersmålet, og hvor må innsatsen fremover intensiveres?

Forskernes budskap
Siden høsten 2013 har FNs klimapanel gitt ut tre delrapporter: om det naturvitenskaplige grunnlaget, om klimaendringenes konsekvenser og om tiltak. I 2°C Ny Energi er de tre delrapportene oppsummert i 48 punkter.

Hvilken fremtid har CCS?

Karbonfangst og -lagring er en del av løsningen mot lavutslippssamfunnet, men utviklingen går ikke fort nok. Er problemet politisk eller teknologisk og hvor ligger fremtiden?

I tillegg får du interessante nyhetssaker, artikler om norsk elbil-suksess og fornybarsamfunnets fordeler og intervju med to universitetsrektorer.

Høres dette interessant ut?