Veien til klimakunnskap

Årets utgave av 2°C presenterer FNs klimapanels hovedkonklusjoner på en lettfattelig måte og gir innblikk i hvordan klimakunnskapen blir til.

2°C_2013_forside_web2°C ble i år lansert av Norsk Klimastiftelse og Bjerknessenteret for klimaforskning på Zerokonferansen i Oslo. I årets magasin er hovedsaken konklusjonene i den femte hovedrapporten fra FNs klimapanel. I tillegg gir magasinet et innblikk i klimavitenskapenes oppbygning og hvordan teknologi og tverrfaglig samarbeid styrker kunnskapsgrunnlaget.Aldri før har klimavitenskapen vært så robust og sikker som nå, noe som understreker klimatrusselens alvor.

– I denne utgaven av 2°C gir vi en lettfattelig inngang til klimapanelets siste hovedkonklusjoner. Vi håper at denne utgaven også gir leserne både et innblikk i hvordan forskere jobber innenfor klimavitenskapene og presenterer de nyeste resultatene på en spennende måte, sier Eystein Jansen, direktør ved Bjerknessenteret.

Andre tema som løftes frem i årets 2°C er klimaendringenes konsekvenser for matvaresikkerheten i ulike deler av verden og klimaendringer i Norge. Blant annet kan man lese hva klimaforskningen har observert i Norge når det gjelder ekstrem nedbør, temperaturutvikling på land og i havet, havstigning, havforsuring og snø- og isdekke, og hva som er antatt utvikling fremover.

Målet er kunnskapsspredning

Oppdatert og tilgjengelig kunnskap om vår tids største utfordring er nødvendig skal dagens og morgendagens beslutningstakere være i stand til å ta de rette valgene.

– Klimastiftelsen og Bjerknessenteret har nå gjort den nyeste klimakunnskapen tilgjengelig, men det er bare halve jobben. Nå gjelder det å spre 2°C til så mange næringslivsledere, politikere, investorer, tillitsvalgte, lærere og elever som mulig, sier Anders Bjartnes, daglig leder i Norsk Klimastiftelse.

I 2012 ble over 9.000 eksemplarer av 2°C distribuert til private bedrifter, offentlige virksomheter, akademiske institusjoner og frivillige organisasjoner. I tillegg ble 20.000 magasin delt ut til norske skoleelever. Første opplag av 2°C i 2013 trykkes opp i 10.000 eksemplarer.

Også i år er 2°C tilgjengelig for alle på nettsiden tograder.no.

Dette er 2°C

2°C er en fakta- og forskningsbasert publikasjon som presenterer de viktigste observasjonene fra klimavitenskapen fra det siste året, kunnskap om konsekvensene av klimaendringene og innsikt i prosesser og sammenhenger som påvirker klimaet. Magasinet legger vekt på grafikk og visuelle virkemidler for å forklare klimavitenskapen. 2°C kom ut første gang i 2012. Ansvarlig utgiver er Norsk Klimastiftelsen i samarbeid med Bjerknessenteret for klimaforskning.