Veien til klimakunnskap

Årets utgave av 2°C presenterer FNs klimapanels hovedkonklusjoner på en lettfattelig måte og gir innblikk i hvordan klimakunnskapen blir til.

2°C_2013_forside_web2°C ble i år lansert av Norsk Klimastiftelse og Bjerknessenteret for klimaforskning på Zerokonferansen i Oslo. I årets magasin er hovedsaken konklusjonene i den femte hovedrapporten fra FNs klimapanel. I tillegg gir magasinet et innblikk i klimavitenskapenes oppbygning og hvordan teknologi og tverrfaglig samarbeid styrker kunnskapsgrunnlaget.Aldri før har klimavitenskapen vært så robust og sikker som nå, noe som understreker klimatrusselens alvor.

- I denne utgaven av 2°C gir vi en lettfattelig inngang til klimapanelets siste hovedkonklusjoner. Vi håper at denne utgaven også gir leserne både et innblikk i hvordan forskere jobber innenfor klimavitenskapene og presenterer de nyeste resultatene på en spennende måte, sier Eystein Jansen, direktør ved Bjerknessenteret.

Andre tema som løftes frem i årets 2°C er klimaendringenes konsekvenser for matvaresikkerheten i ulike deler av verden og klimaendringer i Norge. Blant annet kan man lese hva klimaforskningen har observert i Norge når det gjelder ekstrem nedbør, temperaturutvikling på land og i havet, havstigning, havforsuring og snø‐ og isdekke, og hva som er antatt utvikling fremover.

Målet er kunnskapsspredning

Oppdatert og tilgjengelig kunnskap om vår tids største utfordring er nødvendig skal dagens og morgendagens beslutningstakere være i stand til å ta de rette valgene.

- Klimastiftelsen og Bjerknessenteret har nå gjort den nyeste klimakunnskapen tilgjengelig, men det er bare halve jobben. Nå gjelder det å spre 2°C til så mange næringslivsledere, politikere, investorer, tillitsvalgte, lærere og elever som mulig, sier Anders Bjartnes, daglig leder i Norsk Klimastiftelse.

I 2012 ble over 9.000 eksemplarer av 2°C distribuert til private bedrifter, offentlige virksomheter, akademiske institusjoner og frivillige organisasjoner. I tillegg ble 20.000 magasin delt ut til norske skoleelever. Første opplag av 2°C i 2013 trykkes opp i 10.000 eksemplarer.

Også i år er 2°C tilgjengelig for alle på nettsiden tograder.no.

Dette er 2°C

2°C er en fakta‐ og forskningsbasert publikasjon som presenterer de viktigste observasjonene fra klimavitenskapen fra det siste året, kunnskap om konsekvensene av klimaendringene og innsikt i prosesser og sammenhenger som påvirker klimaet. Magasinet legger vekt på grafikk og visuelle virkemidler for å forklare klimavitenskapen. 2°C kom ut første gang i 2012. Ansvarlig utgiver er Norsk Klimastiftelsen i samarbeid med Bjerknessenteret for klimaforskning.