Klimapolitikk i krysspress

Klimapolitikk i Krysspress er tittelen på Klimastiftelsens rapport om veien videre for det grønne skiftet i Europa.

Publisert: 7. oktober 2014

Klimapolitikk i Krysspress er tittelen på Klimastiftelsens rapport om veien videre for det grønne skiftet i Europa.

Forsiden
Rapport 3/2014 – last ned!

Rapporten baserer seg på på artikler og analyser fra en rekke norske og utenlandske eksperter. Hva er mulige utfall av de pågående 2030-forhandlingene, hva skyldes Polens motstand mot offensiv klimapolitikk og hva skjer nå med EUs kvotesystem? Det er noen av spørsmålene som rapporten forsøker å besvare.

Rapporten inneholder også artikler om utviklingen i Tyskland, Spania og Frankrike, dybdeintervju med konserndirektør Steinar Bysveen i Statkraft og resultater fra Klimastiftelsens ekspertpanel.

Last ned:
Rapport 3/2014: Klimapolitikk i krysspress (PDF)
Resultater fra ekspertpanel (PDF)
Grafer og illustrasjoner fra rapporten (Flickr)