Tre nye år med #Klimafrokost

Kavlifondet har besluttet å videreføre støtten til prosjektet #Klimafrokost i tre nye år. Energi, krav om nullutslipp og mulighetene i grønn teknologi i en krevende omstilling vil stå på dagsorden. Den aller første som kommer tar for seg «Grønn omstart etter koronakrisen?».