Tre nye år med #Klimafrokost

Kavlifondet har besluttet å videreføre støtten til prosjektet #Klimafrokost i tre nye år. Energi, krav om nullutslipp og mulighetene i grønn teknologi i en krevende omstilling vil stå på dagsorden. Den aller første som kommer tar for seg «Grønn omstart etter koronakrisen?».

Gi innspil til Klimaomstillingsutvalget

Hvilke rammer må settes for at omstillingen i tråd med klimamålene ledes på en like imponerende måte som oppbyggingen og forvaltningen av det norske oljeeventyret? Det er et av spørsmålene det nye «Klimaomstillingsutvalget» skal svare på. Her kan du sende inn anbefalinger og innspill til utvalget.