Nytt prosjekt: Klimarisiko – finans og børs

Finansmarkedsfondet har innvilget støtte til Norsk klimastiftelse til prosjektet Klimarisiko – finans og børs. Prosjektet er under oppstart og vil pågå minst ut september 2019. Bakgrunnen for prosjekt er behovet for kunnskapsdeling og saklig, informert diskusjon om et tema som kan til å få stor betydning for økonomien til norske selskaper og norsk økonomi de neste årene.