Vil du skrive en master som får fart på det grønne skiftet? – se opptaket her

12. oktober 2021 inviterte Tekna og Norsk klimastiftelse til et tverrfaglig seminar for studenter som vil skrive masteroppgave som får fart på det grønne skiftet. Her kan du se opptak av webinaret.

Publisert: 19. oktober 2021

Tretten bedrifter deltok på seminaret. De jobber med alt fra havbruk og tang til sirkulærøkonomi. Felles for alle bedriftene er at de satser på bærekraft og ønsker å drive den grønne utviklingen fremover. De fikk fem minutter hver til å presentere interessante problemstillinger og tema som er relevante for å få til et grønt skifte i deres bransje. De presenterte problemstillinger som er relevante for studenter innen realfag, samfunnsfag, juss og økonomi.

Bedriftene som deltok var Aker Offshore Wind, BIR, DNV Grønn skipsfart, Entro, Greenstat, Klimapartnerne, Lerøy, NORCE, Seaweed Solutions, SINTEF, Statkraft, Storebrand og ZERO.

Tre tidligere studenter som har skrevet master om klima og energi kom også for å gi tips til studenter som skal velge oppgave. Alle har fått relevante jobber etter studiet, og jobber blant annet med energi, grønn omstilling og klimarett.

Tidligere geografistudent ved NTNU Kristoffer Grøv fortalte om hvordan hans master om grønn omstilling i byggebransjen kom til. Mina Haugen, som studerte juss ved UiB, og fortalte om hvor mye som har skjedd på klima- og jussfeltet siden hun skrev om det rettslige vernet til klimaflyktninger for bare noen år siden, og Anna Fredrikke Østby hadde brukt sin master i fornybar energi ved NMBU til å delta på et prosjekt om resirkulering av plast i flyktningleirer i Etiopia.