Jortveit ny prosjektleder

AnneJortveit
Foto: Hans Andreas Starheim/Zero

Anne Jortveit (47) er ansatt som prosjektleder i Norsk Klimastiftelse.

Hun kommer fra ZERO der hun har arbeidet siden 2010 blant annet som kommunikasjonssjef og prosjektleder for den årlige Zerokonferansen. Anne har mangeårig bakgrunn som journalist og redaktør, blant annet fra TV2, P4 og Kanal 24. Hun har i vinter gått på BIs masterstudie «Grønn Vekst».

– Anne Jortveit vil være et meget verdifullt tilskudd for Norsk Klimastiftelse. Hun har en bakgrunn og kompetanse som er midt i blinken for oss. Klimastiftelsen har tatt en rolle som publisist og som tilrettelegger for meningsutveksling og debatt. Anne vil styrke vår evne og kapasitet på dette området, sier Anders Bjartnes, daglig leder i Klimastiftelsen.

Anne Jortveit skal ha arbeidssted i Oslo. Hun får et særskilt ansvar for å bygge opp en frokostmøte-arena der rapporter og notater Klimastiftelsen utgir – alene eller sammen med samarbeidspartnere i akademia – vil bli presentert og drøftet. Målet er å skape en attraktiv arena for kunnskapsbasert debatt om viktige spørsmål knyttet til klima- og energiomstillingen. Dette prosjektet er støttet av Kavlifondet.

– Jeg gleder meg til å arbeide i Norsk Klimastiftelse. På ganske kort tid har Klimastiftelsen tatt en viktig rolle i debatten om klima- og energispørsmål og bidratt til å sette store saker på dagsorden, for eksempel diskusjonen om karbonboblen. Det er skapt et godt fundament å bygge videre på, sier Anne Jortveit.

Norsk Klimastiftelse gir ut nettmagasinet Energi og Klima og står bak kunnskapsformidlingsprosjektet Tograder. Stiftelsen har også gitt ut en del rapporter, i år om Tysklands Energiewende og IEAs syn på solenergi. Dette arbeidet skal nå styrkes.

Temaer som skal omhandles i rapporter og på frokostmøter vil kretse rundt de store – og gjerne politisk følsomme – spørsmålene på klima- og energiområdet. Politiske, økonomiske og finansielle problemstillinger som er relevante for beslutningstakere i politikk og næringsliv vil bli løftet frem. Innholdet i materialet skal være kunnskapsbasert og solid, men gjerne kontroversielt.

Anne Jortveit tiltrer i sin nye jobb til høsten.