Annik Magerholm Fet ny leder i Klimastiftelsens Råd

Annik Magerholm Fet, viserektor ved NTNU i Ålesund, er valgt til ny leder i Rådet til Norsk klimastiftelse. Siri Smith og Geir Heierstad trer inn i Rådet på vegne av rådsinstitusjonene Høgskulen på Vestlandet og OsloMet.

Annik Magerholm Fet

Annik Magerholm Fet er professor i miljøledelse, systemteknikk og livsløpsanalyse ved institutt for industriell økonomi og teknologiledelse og har samme tilknytning ved NTNU i Ålesund – der ved institutt for internasjonal forretningsdrift. Hun har også vært direktør og faglig leder for NTNUs strategiske forskningsområde Bærekraftig Samfunnsutvikling.

Rådet er Klimastiftelsens formelle nettverk og viktigste organ. Som Norges grønne tankesmie er det viktig å være tett på landets ledende forsknings- og kunnskapsmiljøer, og det sikrer rådets representanter for. Vi er svært glade for at Annik Magerholm Fet med sin sterke faglige og strategiske kompetanse har takket ja til å lede Klimastiftelsens råd de neste par årene, sier Lars-Henrik Paarup Michelsen, leder i Norsk klimastiftelse.

Han peker på at Fet allerede har tatt initiativ til å fornye rådets arbeid.

– Rådet har en todelt funksjon. Det skal på den ene siden sørge for faglige input til Klimastiftelsens arbeid, samtidig som det skal gi noe tilbake til rådets representanter. Sammen med Fet arbeider vi nå med å styrke begge disse funksjonene, sier Paarup Michelsen. 

– Jeg ser frem til å jobbe tettere med Norsk klimastiftelse og stiftelsens rådsmedlemmer, sier Fet som overtar ledervervet etter NTNU-professor Olav Bjarte Fosso. Han har ledet rådet siden 2015.

Nye rådsmedlemmer fra HVL og OsloMet

Siri Smith

Siri Smith fra Høgskulen på Vestlandet går inn i rådet som erstatter for prorektor Liv Reidun Liv Reidun Grimstvedt. Smith er klima- og bærekraftkoordinator ved HVL og jobber i praksis med det å være katalysator, fasilitator og koordinator mellom ulike miljø ved HVL – og ut mot eksterne samarbeidspartnere, som de grønne klyngene, andre utdannings- og forskningsinstitusjoner, vertskommuner og nåværende og nye studenter

Geir Heierstad fra OsloMet erstatter tidligere prorektor Morten Irgens. Heierstad er instituttdirektør ved By- og regionsforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet. Han er utdannet sosialantropolog, og har i store deler av sin karriere jobbet med studier på indisk kultur og politikk. Heierstad har også forsket på klimaledelse, både i India og Norge.

Geir Heierstad

Klimastiftesens Råd har en rådgivende funksjon. Følgende 24 institusjoner og selskaper er med i Rådet:

Fridtjof Nansens Institutt, Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling, NHH, NTNU, SINTEF Energi AS, NORCE, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Umoe AS, Bjerknessenteret for klimaforskning, Nordlandsforskning, Vestlandsforskning, CICERO Senter for klimaforskning, Kommunalbanken, NORSUS, IFE – Institutt for energiteknikk, Høgskulen på Vestlandet, OsloMet – storbyuniversitetet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Tromsø og Hordaland fylkeskommune, Sparebanken Vest og BKK.